Критерії оцінювання

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої
освіти урегульовано такими документами:

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);
Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої
освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і
науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і
науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;


Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів
1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 .07. 2021 р. № 813;


Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів
5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту
базової середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки
України від 01 квітня 2022 р. № 289 (чинні для 5 класів);


Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових
дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.08. 2013 р. № 1222 із змінами,
додаток 2 (чинні для 6 – 11 класів)
;


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти (затверджені наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України 13 квітня 2011 р. № 329, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304) (чинні для 7
– 11 класів)
.