Інклюзія

У навчальному закладі побудований пандус, але доступність до 2 та 3 поверхів відсутня. Туалетні кабінки  розраховані на 1 та 2 учнів, але вони не обладнані спец. обладнанням для людей з обмеженими можливостями. У закладі є парти, які розраховані на 1 учня.

Із спеціалістів які можуть забезпечить супровід при інклюзивному навчання працюють:

  • психолог,
  • дефектолог- логопед,
  • дефектолог- олігофренопедагог
  • дефектолог- тифлопедагог.

У закладі обладнана кімната психологічного розвантаження. Для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в наявності є спеціальні програми, методичні рекомендації. 

Соціальний захист та здоров’я дітей

Одним із важливих напрямів роботи відділу освіти є посилення соціального захисту суспільної адаптації дітей, які потребують соціальної допомоги, поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Щорічно оновлюється створений банк даних на дітей пільгового контингенту, двічі на рік проводиться планова перевірка умов проживання, виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку відділу освіти перебуває 72 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Усі діти зазначеної категорії забезпеченні житлом та безкоштовним харчуванням.

Відповідно   до   Законів   України   «Про   охорону   дитинства»,   «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,   позбавлених   батьківського   піклування»,       здійснено   ряд   заходів,  направлених   на   забезпечення   соціального   захисту   дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:

  • медичний огляд дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування здійснюється Васильківською районною центральною лікарнею двічі на рік;
  • підручниками, канцелярським приладдям та безкоштовним харчуванням забезпечено 100 % дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • за усіма дітьми-сиротами та, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які навчаються у навчальних закладах освіти Васильківського району закріплене житло;
  • усі діти-сироти та діти; позбавлені батьківського піклування, забезпечені шкільними і спортивними формами.

У всіх загальноосвітніх закладах району соціальними педагогами, педагогами організаторами, практичними психологами та класними керівниками на належному рівні здійснюється соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також систематично здійснюється обстеження стану умов проживання дітей даної категорії та дітей, сім`ї  яких опинилися у складних життєвих обставинах відповідно до наказів № 345 від 12.09.2016 р. «Про порядок виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах» та  № 346 від 12.09.2016 р. «Про проведення в освітніх закладах громадського огляду умов утримання та виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування».

У всіх установах освіти  дотримуються питання з охорони дитинства та соціального захисту дітей і підлітків; дана робота ведеться на достатньому рівні, істотних недоліків  не виявлено.

Також, з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми, і забезпечення найкращого врахування потреб дітей, які постраждали від жорстокого поводження,  відповідно до наказу № 343 від 12.09.2016 р. «Про розгляд  звернень та   повідомлень з приводу жорстокого  поводження з дітьми або загрози його вчинення» у закладах освіти Васильківського району проводиться роз’яснювальна робота з батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу із запобігання, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми. У межах компетенції вживаються вичерпні заходи щодо виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми або загрози їх вчинення в закладах освіти

Районний відділ освіти здійснює контроль за організацією роботи з питання охорони життя, збереження здоров’я, попередження дитячої захворюваності та організації фізичного виховання дітей дошкільного віку. У закладах освіти проводиться аналіз стану здоров’я дітей за результатами поглиблених оглядів, за матеріалами якого розроблені колективні заходи, направлені на поліпшення умов виховання, навчання, зниження захворюваності. Питання захворюваності дітей заслуховувалися на педрадах, виробничих нарадах.

Рішення:

Керівникам закладів:

Забезпечити соціально-правовий захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах

Посилити контроль за виконанням наказів від 12.09.2016 р.№ 343, 345, 346 по відділу освіти