Інклюзивне навчання у нашому закладі

Бачення інклюзивного навчання очима педагогів
Путрівського ОЗО

Інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту у звичайних класах. Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин. Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету.

Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть розподілятися по групах за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тією метою, щоб вони навчалися разом.  Інклюзивне  навчання не розділяє учнів у класі.

Також в інклюзивних класах наголос робиться в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів учнів, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.

Посада асистента вчителя в Путрівському опорному закладі освіти сьогодні в класах з інклюзивним навчанням є вкрай важливою, адже дитина з особливими освітніми потребами, яка навчається за інклюзивною формою, потребує його допомоги в процесі навчання і не тільки.  Керівництво нашого закладу з великою турботою ставиться при призначенні асистента вчителя  враховуючи психологічні особливості сприйняття цієї людини дитиною, адже вона повинна щодня спілкуватися з асистентом вчителя, і несприйняття його особистості учнем може призвести до факту виникнення небажання дитини відвідувати навчальні заняття, нанести психологічну травму як дитині, так і педагогу.

Асистент вчителя – це посередник між дитиною з особливостями розвитку та іншими дітьми, та дорослими в освітньому середовищі. Робота асистента вчителя ґрунтується на принципах взаємодії всіх членів команди супроводу.

В чому полягає адаптація в соціумі?

Кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до виконання комплексу ролей, необхідних для суспільного життя: громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша.

Разом з тим рівень вивченості проблем соціалізації дітей з особливими потребами не можна визнати таким, що задовольняє сучасні суспільні потреби. Тому наш педагогічний колектив особливу увагу під час навчальної діяльності учня з ООП приділяє саме адаптації у соціумі. Як наслідок діти опановують норми спільного проживання та праці, навчаються ефективно взаємодіяти один з одним. Поняття соціалізації стосується якостей, які людина отримує засвоюючи культуру людських стосунків, в процесі формування певних соціальних норм, ролей, функцій. Провідне значення для процесу соціалізації відіграє суспільне виховання.

В якості джерел соціалізації індивіда виступає передача культури через сімейні та інші соціальні інститути, перш за все через систему виховання та освіти.

У складному процесі інклюзивного навчання ми враховуємо адаптаційний період у середовищі однолітків. Дітям з ООП дещо важко звикнути до нового оточення. У перші дні перебування у школі для них характерним є стан внутрішньої напруги, скутість, сором’язливість. У таких випадках асистент вчителя пропонує учневі зняти сенсорну напругу у зоні відпочинку, куточку усамітнення, або ж змінити обстановку. Цьому також сприяє саме освітнє середовище закладу : яскраво оформлений інтер’єр класних кімнат та коридорів, подвір’я, спортивних майданчиків з елементами інклюзії.   

Успіх інклюзивного навчання також залежить від сприятливого морально-психологічного клімату у класі. Саме тому наші педагоги звертають неабияку увагу на емоційний стан колективу, ставлення учнів з типовим розвитком до своїх однолітків з особливими потребами для того, щоб завчасно подолати відчуження між дітьми та протидіяти булінгу.

Ми вважаємо, що найважливішим результатом нашої роботи стане покращення якості життя дітей з особливостями психофізичного розвитку. Віримо в те, що випускники нашого навчального закладу зможуть легко адаптуватись до коледжу, чи вищого навчального закладу, отримавши профосвіту.

Методики інклюзивного навчання, які застосовуються в навчальному процесі Путрівського ОЗО

Важливим є спільне обговорення, обмін ідеями, щодо особливостей навчання учнів з особливими освітніми потребами. Результати досягаються шляхом поєднання загальних підходів фахівців спеціальної освіти або ресурсних центрів, які можуть запропонувати спеціальні методики.

Існує безліч різних методик, проте найпрактичніші та найрезультативніші наведені нижче:

1.Методика Глена Домана

Суть цієї методики полягає в поєднанні фізичного та інтелектуального навантаження. Діти, перш за все, починають сприймати інформацію за допомогою слухових та зорових аналізаторів. За цією методикою варто демонструвати дитині наочні матеріли (картки, малюнки, схеми), переглядати різні відео, як наслідок розвивати сильні сторони їх організму. Особливість цієї методики полягає в тому, що фізичне навантаження стимулює розвиток інтелекту дитини. Проте річ йде не про інтенсивні вправи, а про розвиток моторики рук, плавну гімнастику та музичні розминки.

2. Застосування блоків Дьєнеша

Завдання з використання блоків Дьєнеша є комплексним: у процесі роботи з ними, переважно у грі, у дітей не лише закріплюється уявлення про геометричні фігури, ознаки предметів, формуються розумові дії, а й розвиваються психічні процеси: мислення, пам’ять, увага, мовлення.

Проте в застосуванні цієї навчальної методики в нашому закладі є вагомі переваги. Через те, що навчальна освітня програма «нова українська школа» надає матеріальне забезпечення, фахівці мають широке коло засобів розвитку дитини. Конкретно для цієї методики варто застосувати партнерство з компанією «LEGO». Лего-конструювання може використовуватись  для розвитку конструктивних здібностей у дітей з особливими освітніми потребами засобами наборів конструктора LEGO і має на меті інтелектуальний, фізичний, емоційний та креативний розвиток вихованців.

3.Остання та не менш ефективна методика Кюізенера:

Палички Кюізенера - це універсальний дидактичний матеріал, набір паличок для лічби. На початку вони використовуються як ігровий матеріал. Проте в подальшому використанні вони виступають багатофункціональним математичним посібником, який дозволяє «через руки» дитини формувати поняття послідовності, складу числа, поняття «більше-менше», розвити базові навички лічби та застосування матеріальних дій.

Окрім наведених методик застосовуються 7 методів навчання:

- Вербальний або лінгвістичний (через написані чи вимовлені слова, пам'ять та спогади)

- Логічний або математичний (через міркування та обчислення)

- Візуальний або просторовий(через візуальні засоби-карти, діаграми, малюнки)

- Кінестетичний (через рухомі активності та ігри)

- Музикальний (через ритм, звуки та музику)

- Міжособистісний (через командну роботу та комунікацію) та внутрішньоособистісний (через самоаналіз)

Проте ці всі методики, методи та форми навчання об’єднує та використовує «Нова українська школа» та навчальна програма «Розумники». Адже вони підтримують та розвивають інклюзивну освіту, сприяють комфортному перебуванню учнів в освітньому середовищі: створюють різні осередки  в класі, що є корисним для просторової форми навчання, та соціалізації з дітьми; забезпечують учнів з особливими освітніми потребами інформаційними джерелами: пізнавальними відео та статтями, які легкі для сприйняття та розвивають зорові та слухові навички. Також навчальна програма «Розумники» придатна для легшої адаптації та модифікації програми, через технологічну забезпеченість: інтерактивні уроки, які стимулюють вище зосередження уваги дитини на навчальному матеріалі.

Проте окрім основного навчального  процесу не менш важливими є позаурочні заходи. Це можуть бути різні майстер-класи, гуртки, прогулянки та група продовженого дня - все це об’єднує дітей між собою та створює дружню атмосферу в колективі. Також ця діяльність допомагає розвивати творчі здібності дітей з особливими освітніми потребами, що може допомогти в майбутньому, розвинути інтелектуальні здібності.

Висновок

Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту навчально-виховного процесу, використання сучасних підходів до навчання дітей, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання дітей і створюють умови для успішного результату. У нашому закладі розуміють важливість даної проблеми, активно працюють над пошуком нових форм та методів роботи.