Загальні рекомендації

Інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значимості і поваги до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в суспільстві. Сучасне громадянське суспільство неможливе без активного залучення всіх своїх членів у різні види діяльності, поваги прав і свобод кожної окремої людини, забезпечення необхідних гарантій безпеки, свободи і рівноправності. 

Інклюзивне навчання:

- Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.

- Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.

- Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.

Основа інклюзивного навчання

  Всі учні:

- Можуть навчатися різними методами і в різний період часу.

- Мають індивідуальні здібності й особливості.

- Хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують.

- Мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися.

Хто такі діти з особливими потребами?

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами.  

Що таке інклюзивне навчання?

 Інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах. Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин. Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету.

Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть розподілятися по групам за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчалися разом.  Інклюзивне  навчання не розділяє учнів у класі.

Переваги інклюзивного навчання

Всі діти отримують користь від інклюзивного навчання.

Воно дозволяє їм:

- Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти.

- Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.

- Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.

- Залучати батьків в процес навчання і життя школи.

- Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.

- Створювати дружні стосунки з іншими дітьми

- Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.                                                                                                                                                          

Алгоритми вступу до інклюзивного класу чи групи

Згідно з Законом України «Про освіту» батьки мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття освіти для дитини. Школа чи дитячий садок, до яких звернулись батьки дитини з особливими освітніми потребами, зобов'язані створити інклюзивний клас або групу.

Як розпочати навчання дитини в інклюзивному класі або групі?

- Батьки мають звернутись до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) за місцем проживання. До ІРЦ можуть звернутись батьки дітей, віком від 2 до 18 років, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини, незалежно від наявності в дитини інвалідності чи встановленого діагнозу.

- Фахівці інклюзивно-ресурсного центру проводять комплексну психологічно-педагогічну оцінку дитини.

- Батьки отримують висновок про комплексну оцінку.

- Батьки подають висновок про комплексну оцінку дитини разом із заявою про зарахування до навчального закладу.

- Школа чи дитячий садок обов’язково мають створити інклюзивний клас або групу, якщо батьки подали висновок про комплексну оцінку дитини.

- Наказом директора в закладі освіти створюється команда психолого-педагогічного супроводу, відповідно до Наказу МОН №609від 08.06.2018 року, до якої входять: директор закладу чи його заступник, учителі, асистент учителя, практичний психолог, батьки, асистент дитини та всі інші особи, залучені до навчального процесу. Команда супроводу створює індивідуальну програму розвитку (ІПР) дитини.

- Батьки в обов'язковому порядку мають ознайомитись з ІПР та підписати її.

- В інклюзивному класі чи групі мають створити умови для навчання дитини з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку з урахуванням потреб і можливостей учня (учениці).

- До роботи інклюзивного класу чи групи долучають асистента вчителя чи вихователя. Ця людина не є особистим педагогом дитини, а допомагає вчителю чи вихователю проводити освітній процес. - Якщо фахівці інклюзивно-ресурсного центру у висновку зазначили, що дитина потребує додаткової підтримки, то вона має право на асистента дитини. Роль асистента дитини можуть виконувати батьки, уповноважені ними особи чи соціальні працівники.                                                                                               

Моніторинг якості знань дітей з ООП з базових дисциплін

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з порушеннями інтелектуального розвитку

Примірне-положення-про-команду-психолого-педагогічного-супроводу