Дослідно-екпериментальна робота

В Путрівському академічному ліцеї здійснюється така дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність:

 • Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів
 • Дослідно-експери­мен­тальна робота за темою «Розум­ники» (Smart kids)
 • «Реалізація концепції інноваційного освітнього проекту Нової освітньої платформи (НОП)»
 • Освітня програма Intel® Intel® «Навчання для майбутнього»
 • Науково-педагогічний проект «Інтелект України»
 • Всеукраїнський експеримент «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі 3 класів.
 • Впровадження та реалізація основних інструментів вчителя для розвитку критичного мислення учнів.
 • Участь у міжнародному проекті «Освіта для сталого розвитку» в  дошкільному підрозділі.
 • Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах .
 • Складання кейс-уроків.
 • Формування та оцінювання громадянських компетентностей  в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти.
 • Реалізація інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник».
 • Апробація програми курсу за вибором для учнів 9 класу «Правова освіта неповнолітніх: практичні аспекти.

Тематика обласних майстер-класів
на базі Путрівського академічного ліцею

 1. Реалізація концепції Нової Української школи в науково-педагогічному проекті «Інтелект України».
 2. Метафоричні карти та казкотерапія у психологічному консультуванні.
 3. Інноваційні форми проведення занять з української мови і літератури: квести, кейс-уроки, сторітелінг.
 4. Сучасні технології навчання громадянської освіти.

ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження. На сьогодні діти з Київської, Харківської, Дніпропетровської областей та АРК Крим вже мають можливість навчатись у таких класах, є зацікавленість й інших регіонів України.

Шановні батьки!

Якщо ви вважаєте, що ваша дитина допитлива й розумна, якщо ви пов'язуєте майбутнє своєї дитини з інтелектуальною сферою – ми чекаємо на вас.

"РОЗУМНИКИ" (SMART KIDS)

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою
«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» Педагогічні ігри «РОЗУМНИКИ» - захоплюючі програми, які дозволяють дітям отримати міцні й глибокі знання з предметів шкільної програми.

Педагогічні ігри «РОЗУМНИКИ» відповідають вимогам сучасної школи, оскільки створені спеціально для лінійки сучасних персональних пристроїв з підтримкою Multitouch. Простота і доступність управління дозволяють дітям самостійно працювати з програмою, веселі анімовані персонажі і система мотивації викликають інтерес, а звуковий супровід допомагає швидше і краще запам'ятати новий матеріал.

У навчальних програмах вдало поєднуються традиційні та інноваційні технології навчання, матеріал подається закінченими логічними блоками в доступній ігровій формі.

В педагогічних іграх реалізовані основні принципи навчання і закладено його кінцеву мету.