Професійний розвиток педагога

Яким має бути вчитель сьогодення, які мають бути стандарти, підходи у цьому мінливому та 'швидкоплинному часі, як має реагувати сучасний вчитель-професіонал, адже саме педагог повинен бути тим, хто найперший реагує на зміни у нових орієнтирах часу? Такі питання постають перед вчителем Нової української школи.Саме педагог повинен визначати професійні напрямки свого розвитку, опановувати сучасні методики викладання та вміти навчатися впродовж всього життя. Усе це – невід’ємна складова будь-якої успішної освітньої системи (чи то всієї країни, чи то окремого навчального закладу).Вчителі Путрівського ОЗО, глибоко усвідомлюючи важливу роль професійного зростання та вдосконалення вчителя, постійно прагнуть до професійного зростання. Адміністрація закладу та відділ освіти Глевахівської громади постійно надають педагогам можливість до професійного зростання, формування індивідуальної траєкторії професійного розвитку та становлення нового педагога.З цією метою для вчителів пілотних 5-х класів, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти, організовуються навчальні тренінги, семінари, вебінари. Сьогодні вчителі-пілотники були учасниками семінару-тренінгу "Професійний розвиток педагога: нові можливості в контексті реформування системи освіти в Україні", який проводили фахівці Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, а саме: проректор Бачинська Євгенія Миколаївна та завідувач відділу управління закладами освіти Сушко Сергій Олексійович.У ході тренінгових занять педагоги Путрівського ОЗО, представники адміністрації та класні керівники 5-х класів НУШ отримали актуальну інформацію щодо особливостей та вимог Професійного стандарту вчителя як ключового фахового орієнтира, отримали примірники цього документу, проєктування перспективного плану підвищення кваліфікації, розвитку компетентностей педагога ХХІ століття згідно Державного стандарту базової середньої освіти, підходів до формувального оцінювання, складання навчальних планів у пілотних класах та багатьох інших питань.Опановуючи інформаційний та практичний матеріал тренінгу, вчителі зазначили, що він є надзвичайно важливим та корисним для педагога, який працює в умовах впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти. Цікаві заняття дали необхідні роз’яснення з важливих питань, які в майбутньому, безумовно, сприятимуть ефективному викладанню предмета, допоможуть забезпечити наявність у вчителя загальних і професійних компетентностей , які необхідні для виконання всіх трудових функцій, дадуть імпульс до розвитку ключової якості освітянина – найперше - бажанню та прагненню навчатись і вдосконалюватись впродовж життя.