Фізика

Задачі:

 1. Вантаж якої маси можна підняти за допомогою гідравлічного домкрата, площі поршнів якого дорівнюють 1,2 см2 і 1440 см2, якщо сила, що діє на малий поршень домкрата, може досягати 1000 Н? Тертя не враховувати.
 2. У праве коліно заповнених водою сполучених посудин долили шар гасу висотою 20 см. На скільки відрізняються рівні рідин у посудинах?

Фізика 8 клас §30 Вправи 246, 251

Фізика 9 клас §35

Алгоритм розв’язування задач із динаміки

 1. Уважно прочитайте умову задачі. З’ясуйте, які сили діють на тіло, яким є характер його руху (рухається це тіло з прискоренням чи рівномірно прямолінійно).
 2. Запишіть коротку умову задачі. У разі необхідності переведіть значення фізичних величин в одиниці СІ.
 3. Виконайте пояснювальний рисунок, на якому зазначте сили, що діють на тіло, і напрямок прискорення руху тіла.
 4. Виберіть інерціальну систему відліку. Осі координат бажано спрямувати так, щоб якнайбільше сил було напрямлено вздовж цих осей (це не змінить результату розв’язання, але значно його спростить).
 5. Запишіть рівняння другого закону Ньютона у векторному вигляді та в проекціях на осі координат. Запишіть формули для обчислення сил. Одержавши систему рівнянь, розв’яжіть її відносно невідомої величини. Якщо в задачі є додаткові умови, використайте їх.
 6. Перевірте одиницю та знайдіть числове значення шуканої величини. Проаналізуйте результат, запишіть відповідь.

Під час розв’язування задач систему відліку будемо пов’язувати з точкою, нерухомою відносно поверхні Землі (тобто тіло рухається, а осі координат залишаються нерухомими); тіло вважатимемо матеріальною точкою, тому всі сили будемо зображати прикладеними до однієї точки.

Задачі

 1. Тіло масою 3 кг падає в повітрі з прискоренням 8 м/с2. Визначити силу опору повітря.
 2. Вантаж масою 10 кг і об’ємом 1 дм3 витягають із води за допомогою мотузки. Визначте силу натягу мотузки, якщо вантаж рухається з прискоренням 2 м/с2. Опором води знехтуйте.
 3. Людина масою 70 кг зайшла в ліфт. Ліфт починає рух із прискоренням 0,2м/с2, напрямленим угору, а потім піднімається з незмінною швидкістю. На скільки змінюється вага людини під час цього руху?

Аналіз фізичної проблеми

Вага тіла – це сила, яка діє на опору – ліфт. Виявити всі сили, які діють на ліфт, досить складно. Але за третім законом Ньютона P = N (з якою силою тіло діє на опору, з такою самою силою опора діє на тіло).

Отже, нам слід визначити силу нормальної реакції опори, яка діє на людину під час кожного виду руху ліфта.

Фізика 10 клас §53, 54 Вправи 351, 372 Підготувати повідомлення на тему (одну з них) «Рідкі кристали та їх застосування», «Полімери»