Атестація

Сьогодення ставить перед освітою нові й нові виклики. Сучасній школі необхідні професіонали здатні ефективно працювати в умовах дистанційного навчання, швидкого зростання обсягів інформації, готові опановувати й упроваджувати інноваційні освітні технології, сприяти розвитку пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів. Важливу роль у вирішенні цих проблеми відіграє атестація педагогів, що сприяє постійному розвитку їхньої професійної компетентності. Саме через атестацію долається розрив між здобутою раніше освітою та новими фаховими вимогами сьогодення.